پايه 1 رشته ساختمان، پايه 1 رشته آب، پايه 1 رشته تأسيسات و تجهيزات، پايه 3 رشته راه و ترابري، پايه 3 رشته صنعت و معدن رتبه 1 انبوه سازيآدرس

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 33 شرقی پلاک 1


اطلاعات تماس


تلفن: 02188195404
فاکس: 02188196371
info@set-co.ir